Damer
Herrer
Om Altatour
Autoriser
Skillemosletta sprint nord
Her har 38 syklister testet 230 ganger

  
Skillemosletta sprint sør
Her har 38 syklister testet 243 ganger

  
Kråkeberget sprint
Her har 38 syklister testet 253 ganger

  
Dalasprint opp
Her har 34 syklister testet 103 ganger

  
Kåfjord
Her har 21 syklister testet 27 ganger

  
Detsikalia
Her har 24 syklister testet 41 ganger

  
Rafsbotnlia
Her har 24 syklister testet 48 ganger

  
Stillaveien
Her har 27 syklister testet 57 ganger

  
Tempoløype
Her har 23 syklister testet 60 ganger

  
Mølleribakkebunn - Forbygninga
Her har 36 syklister testet 129 ganger

  
Kvenvikmoen til Alta
Her har 27 syklister testet 45 ganger

  
NIL Rafsbotn Tempo
Her har 27 syklister testet 40 ganger

  
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
NIL ALTATOUR 2021 ER I GANG
Det er sålangt registrert 42 syklist(er) med 1276 forsøk.


Charlotte Åsland [V]

Vegard Thomassen [V]
Server ok, oppdateringer pågår
1. mai - 30.september
Hvordan komme igang?
Tidsrommer for oppdateringer:
kl 6-7, 8-9, 11-12, 14-16, 17-18, 19-22, 23-01 For oppdatering utenom, trykk Autoriser og følg instruks

Klikk hvor som helst her for å lukke

Presentert av: